Proč projekt „Hraj golf, změň život“?

Stále platí, že golf se v České republice rozvíjí velmi dynamickým tempem, což se týká jak počtu hráčů, tak i nově otevíraných hřišť. Přesto, že golf je již v první desítce největších organizovaných sportů v České republice, Česká golfová federace spustila v roce 2010 tento projekt na podporu dalšího růstu členské základny. Významnou roli v projektu sehrávají známé osobnosti, které zábavnou formou sdělují, jak začaly hrát golf a co je na tomto sportu baví.

Jaký byl hlavní motiv spuštění kampaně?

Kampaň „Hraj golf, změň život“ byla ofi ciálně zahájena v polovině května 2010. Jedním z hlavních motivů bylo znovuzařazení golfu mezi olympijské sporty. Český golf musí masivně rozšířit svou hráčskou základnu hlavně o děti a mládež, chce-li pomýšlet na olympijský úspěch. Dalším motivem je zpřístupnit golf všem a konečně strhnout z golfu nálepku „sportu jen pro bohaté“. Tento projekt je největší soukromou investicí do jednoho sportu v ČR od roku 1989. Podle propočtů se totiž ČGF a majitelé resortů a hřišť zapojených do projektu budou během příštích čtyř let na jeho realizaci podílet částkou v řádu stovek miliónů korun.

Kdo se může zapojit a co účastníci kampaně mohou očekávat?

Český golf má v současné době přes sto sedmdesát klubů a na dvě stovky hřišť. Majitelé čtyř desítek z nich se zapojili do projektu, který fyzickým osobám, jež zatím nejsou registrovanými golfisty, umožní cenově velmi přístupnou výuku golfu prostřednictvím tzv. startovního balíčku. Startovní balíček v hodnotě zhruba 6500 korun zájemce pořídí za pouhých 299 korun (děti a mládež do 15 let navíc s 50% slevou). Získá tím tři 50 minutové tréninkové lekce s golfovým trenérem nebo cvičitelem, neomezené množství tréninkových míčů k těmto lekcím, zapůjčení golfových holí a později i možnost získat za poplatek 200 korun tzv. Osvědčení pro hru na hřišti.

Kdo se na tomto projektu spolupodílí?

Myšlenka čtyřleté kampaně na získání 50 tisíc nových registrovaných golfistů v Česku vznikla na konci roku 2009. Byla učiněna spousta přípravných kroků, než tato kampaň mohla být spuštěna. Jejímu úspěchu pomáhají významné osobnosti sportovního, kulturního a společenského života. Záštitu převzaly Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Český olympijský výbor a Royal & Ancient čili největší golfová autorita na světě.

Kde získám více informací?

Základním zdrojem informací je tato webová stránka www.hrajgolfzmenzivot.cz , kde jsou všechny potřebné informace k tomuto projektu. Dalším zdrojem informací je webová stránka České golfové federace www.cgf.cz.

logo hraj golf změň životlogo hraj golf změň život
design by upsala | powered by Kurzor | © ČGF 2010